Thumb 9bc097a406c77e6b3dd67133c671a8efbe9a533f
Qr
01d55721f098e4009c0f2fbbc0ed420e8189e900

Judy Firenze

Ik collecteer omdat:

Ik dierenwelzijn ontzettend belangrijk vind en dieren een warm hart toe draag. Ik collecteer daarom voor dieren in nood. Een (kleine) gift voor de Dierenambulance Amsterdam zou erg fijn zijn en zeer gewaardeerd worden.

12

donaties

€ 100

ingezameld